Cựa gà uy tín - Chất lượng - giá rẻ - Cựa gà KATANA
Email: gachodem@gmail.com
Phone: 0911 39 0139
4b, Bùi Thanh Khiết, Khu phố 3, TT Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

THÔNG TIN LIÊN HỆ
(*) Nội dung bắt buột